Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Tuoreet havainnekuvat paljastavat Pirkkolan hallin koon

Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan metsään, aiotaan rakentaa valtava monitoimihalli ja uusi pysäköintialue. Keskuspuistoryhmä teetti arkkitehti Julius Jääskeläisellä piirustuksia, joista hallin järkälemäisyys käy ilmi. Toivomme näiden havainnekuvien julkaisemista, jotta kansalaiset saisivat oikean kuvan mahdollisesti rakennettavan hallin todellisesta luonteesta.

Kuviin ei ole hahmoteltu uusia parkkialueita.

Katso kaikki havainnekuvat (pdf)

Keskuspuistoa puolustava kansanliike on ihmetellyt, miksi julkisuudessa ei ole näkynyt havainnekuvia poikkeuksellisen suureksi suunnitellusta monitoimihallista. Se olisi kooltaan yli 9000 m2 ja veisi valtavan alueen maamme käytetyimmästä virkistysalueesta ja sen yli 100-vuotiaasta metsästä. Tavanomaiset liikuntahallit ovat kooltaan siitä alle puolet.

Julkisesta keskustelusta ei ole myöskään käynyt ilmi, kuinka pahasti halli tärvelisi Keskuspuistoa, sen puustoa, eläimistöä ja heikentäisi kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia.

Ryhmä ei vastusta hallia, vaan toivoo neuvotteluja – yrittäjä ei menetä valtion tukia

Toivomme, että kaupunki kutsuu halliyrittäjän neuvotteluun toisesta sijoituspaikasta. Selvitimme ministeriöstä että opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten jakoperiaatteiden mukaan avustus säilyy, vaikka tontti muuttuisi. Halliyrittäjän pitää vain ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä uusi paikka, ja jos haluaa lisäaikaa. Väitteet valtionavustuksen menettämisestä ovat siis perusteettomia. Ratkaisuehdotus: https://keskuspuisto.info/ratkaisu-poikkeamislupa

Korona-aika osoitti metsien merkityksen hyvinvoinnille – viheralueiden merkitys korostuu

Mediassa on viime aikoina keskusteltu Keskuspuiston kapeimmalle kohdalle Pirkkolaan suunnitellun monitoimihallin vaikutuksesta metsäluontoon ja helsinkiläisille tärkeään virkistysalueeseen. Halliyhtiön vetäjä on valitellut taloudellisia menetyksiä, jos pitkään valmistellusta suunnitelmasta pitää luopua tai sitä pitää muuttaa.

Keskuspuistoryhmä on pahoillaan yrittäjille koituvasta harmista. Pidämme kuitenkin kiinni siitä, että kansalaisten yhteistä omaisuutta, Keskuspuistoa, ei voi enää kaventaa rakentamalla Pirkkolan vanhaan metsään. Sen osoitti hyvin kevään korona-aika, joka sai helsinkiläiset sankoin joukoin etsimään henkistä hyvinvointia Keskuspuistosta. Sen on myös osoittanut se laajeneva kansanliike, joka on noussut vastustamaan Keskuspuiston viheralueen kaventamista.

Havainnekuva hallista yhdessä vaihtoehtoisessa sijainnissa Raide-Jokerin tuntumassa. Julius Jääskeläinen.

Taustaa:

· Keskuspuisto on keskeisen tärkeä helsinkiläisten ulkoilun, liikunnan, virkistäytymisen ja terveyden sekä kaupungin viihtyisyyden kannalta. Asukasmäärän kasvaessa tämä merkitys vain korostuu.

· Keskuspuistossa on toista sataa kilometriä ulkoilureittejä. Niitä käyttää vuosittain yli kaksi miljoonaa kävijää.

· Keskuspuisto on yksi Helsingin vihersormista ja tärkeä osa kaupungin ekologista verkostoa. Keskuspuistossa on arvokkaita luontokohteita ja luonnonsuojelualueita. Se on tärkeä yhtenäisenä ja laajana kokonaisuutena, jota ei pidä kaventaa eikä pirstoa.

· Hankealueelta on toukokuussa 2020 löydetty lahopuilta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymiä, useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä harvinainen kotelosieni. Alueella on myös runsas linnusto.

· Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Keskuspuistoa ovat lukemattomat kansalaiset suojelleet yli 100 vuoden ajan.