Kategoriat
Pirkkolan metsä Yleinen

Nyt neuvottelupöytään! Halliyhtiö ei menetä avustuksia

Neuvottelut hallin uudesta paikasta on käytävä mahdollisimman pian – halliyhtiön saamat avustukset voi siirtää toiselle tontille

Halliyhtiö on saanut mittavia avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja lainalupauksen Helsingin kaupungilta.

Selvitimme asian ministeriöstä: opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten jakoperiaatteiden mukaan avustus säilyy, vaikka tontti muuttuisi. Halliyrittäjän pitää vain ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä uusi paikka, ja jos haluaa lisäaikaa.

Väitteet valtionavustuksen menettämisestä ovat siis perusteettomia, jos toimitaan ehdottamallamme poikkeuspäätöksellä, jolloin hanke ei veny vuosia.

Pidämme selvänä, että kaupungin liikuntapaikkarakentamisen lainan osalta on sama tilanne: sen voi siirtää toiselle kaupungin tontille tapahtuvaan rakentamiseen.

Myös entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri esitti tänään Twitterissä, että kaupungin kannattaisi ryhtyä neuvotteluihin.

Mikä siis estää kaupungin ja halliyhtiön edustajia aloittamasta neuvotteluja?

Keskuspuistoryhmä esittänyt useita vaihtoehtoisia paikkoja, ihmettelemme ettei niitä lähdetä edes selvittämään.

>> Ratkaisu: poikkeamislupa