Kategoriat
Tiedotteet

Mäkelänkadun bulevardikaupunki uhkaa katkaista viheryhteyden Keskuspuistosta Helsinkipuistoon

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoluonnos on ristiriidassa Helsingin viherverkoston ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tavoitteiden kanssa. Luonnoksessa esitetään laajamittaista rakentamista yleiskaavaan merkityn viheryhteyden päälle. Tärkeä ekologinen verkostoKaavarunkoluonnoksen liitteeksi teetetty metsäluonnon monimuotoisuuden arvio nojaa normaaleista kaavoituksen luontoselvityksistä poiketen lähinnä metsähoidolliseen toimintaantarkoitettuun menetelmään. ”Normaaleissa luontoselvityksissä arvokas lajisto saa enemmän painoarvoa”, ”eikä monimuotoisuutta voida säilyttää turvaamalla vain pieniä monimuotoisia alueita erillään”, […]

Kategoriat
Tiedotteet

Keskuspuisto ei ole oikea paikka pyöräilybaanalle

Korona-ajan kokemukset ja luontokadon kiihtyminen korostavat keskuspuiston kaltaisten viher- ja virkistysalueiden merkitystä. Keskuspuistoon kohdistuneet rakentamisen paineet ovat vähentyneet, mutta muita haasteita riittää. Uutena kysymyksenä on tullut esille Keskuspuistobaana, jonka rakentaminen sisältyy kaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoon. Se perustuu 22.5.2012 silloisessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttyyn Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025 -suunnitelmaan. Silloin oli vasta valmistumassa ensimmäinen, vähän yli kilometrin baana Eteläisen […]

Kategoriat
Tiedotteet

Keskuspuistoon uudenlainen luonnonsuojelualueiden verkosto

Aloite Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan: Keskuspuistoon uudenlainen luonnonsuojelualueiden verkosto Keskuspuistoryhmä esittää, että meneillään olevassa Helsingin luonnonsuojeluohjelman päivityksessä perustetaan Keskuspuistoon uudenlainen laaja luonnonsuojelualueiden verkosto. Keskuspuistoryhmä on koonnut kaupungin ja luontojärjestöjen tietojen perusteella aloitteen koko Keskuspuiston kattavasta erityisen arvokkaiden luontoalueiden suojelun verkostosta, joka turvaa luontotyyppien ja lajien suojelun yksittäisiä, kaukana toisistaan sijaitsevia alueita paremmin. Keskuspuistoryhmä luovutti aloitteen kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja […]

Kategoriat
Tiedotteet Yleinen

Puiden kaataminen Haltialassa ei saanut tukea Kerro kantasi -kyselyssä

Kuninkaantammentien nykyinen yhteiskäyttö ja latuverkosto halutaan säilyttää – Puiden kaataminen ei saanut tukea Kerro kantasi -kyselyssä Helsingin kaupunkiympäristötoimialan suunnitelma kaataa Keskuspuiston pohjoisosassa Haltilassa Kuninkaantammentien laidalta puita hiihtoladun siirtämiseksi metsään ja kokonaan pois Kuninkaantammentieltä on saanut täystyrmäyksen kaupungin järjestämässä Kerro kantasi -kyselyssä. Alle viidesosa vastaajista (19%) kannattaa suunnitelmaa ja ylivoimainen enemmistö (69 %) ei kannata sitä. Keskuspuistoryhmä […]

Kategoriat
Yleinen

Sanojen ja karttojen outo ristiriita?

”Varmistetaan, että Keskuspuiston alueelle ei tule uutta rakentamista”, päätti Helsingin valtuusto syksyllä kaupunkistrategiassa. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitettiin kuitenkin helmikuussa yleiskaavan toteuttamisohjelma, jonka kartoilla on Keskuspuiston eteläisen osan päällä merkintä ”Kantakaupunki ja sen laajentaminen”. Merkintä ulottuu Töölönlahdelta pohjoiseen päin aina Ruskeasuon ja Ilmalan korkeudelle asti. Lisäksi kartoille oli merkitty: pikaraitiotieyhteys Pasilasta Meilahteen ja pyöräilyn baana etelästä Metsälään. Keskuspuistoryhmä […]

Kategoriat
Tiedotteet Yleinen

Keskuspuiston nakertamisen loputtava !

Kirjelmä kaupunkiympäristö- sekä kulttuuri ja vapaa-ajanlautakunnillecc: Apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Paavo Arhinmäki Helsingin kaupunginvaltuuston syyskuussa 2021 päättämässä uudessa kaupunkistrategiassa on monia tärkeitä linjauksia siitä, että arvokkaimmille luontoalueille, kuten Keskuspuistoon, ei enää rakenneta. Linjausten mukaan metsä- ja niittyverkostoja vahvistetaan lähiluonnon, luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun turvaamiseksi. Kaupunkiympäristötoimialalla valmistellaan kuitenkin edelleen monia päätöksiä, joissa nämä linjaukset on sivuutettu. […]

Kategoriat
Tiedotteet

Kuninkaantammentien puiden kaataminen pysäytetty

Keskuspuistoryhmän vetoomus toi tulosta:Kuninkaantammentien puiden kaataminen pysäytetty Toiminta satoja vuosia vanhan Kuninkaantammentien puiden kaatamista vastaan on tuomassa tulosta. Vastauksessaan Keskuspuistoryhmän vetoomuksen apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoo kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Silja Hyvärisen linjanneen, että asiassa otetaan aikalisä ja Kuninkaantammentien ulkoilureittejä koskeva suunnittelussa otetaan pöydälle erilaiset vaihtoehdot. Uusi suunnitelma on luvattu valmistella vuorovaikutuksessa päätettäväksi. Keskuspuistoryhmä on tyytyväinen siitä, […]

Kategoriat
Tiedotteet Yleinen

Suojellun Kuninkaantammentien vanhoja puita ei saa kaataa

Helsingin Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmaan vedoten aiotaan kaataa Kuninkaantammentietä reunustavat vanhat puut monien satojen metrien matkalta. Vetoamme kaupunkiympäristölautakuntaan ja asiassa vastuullisiin virkamiehiin tietä reunustavien puiden säilyttämiseksi. Kyse on Kuninkaantammen osayleiskaavassa ja Keskuspuiston pohjoisen osan asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojellusta Kuninkaantammentien linjauksesta Pitkäkosken ulkoilumajalta itään Haltialan suuntaan. Noin viikko sitten metsään merkittyjen linjausten perusteella aiotaan tien eteläpuolelta kaataa […]

Kategoriat
Tiedotteet Yleinen

Keskuspuistoryhmän kuntavaalikysely: Keskuspuiston suojelulla on vahva kannatus

Keskuspuistoryhmän kyselyyn vastanneiden kuntavaaliehdokkaiden näkemysten perusteella Helsingin Keskuspuistolla on vahva kannatus. Vastaajista 97 % lupaa toimia niin, että Keskuspuistoon ei kaavoiteta lisää rakentamista, 94 % on valmis toimimaan niin, ettei Pirkkolan yksityisen monitoimihallin pysäköintipaikkoja sijoiteta Keskuspuiston metsään ja 92 % vastaajista kannatti sitä, että Keskuspuisto sisällytetään koko nykyisessä laajuudessaan osaksi perustettavaa kansallista kaupunkipuistoa. Kyselyyn vastasi […]

Kategoriat
Pirkkolan metsä Yleinen

Hallin siirtoa pois virkistysalueelta ei saatu ratkaistua oikeusteitse

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei myöntänyt Pro Luonto ry:lle valituslupaa Pirkkolan hallin asiassa alueen luonnonsuojeluarvojen mukaisesti, vaikka luontokartoitus alueella oli selkeästi puutteellinen. ELY keskuksen antaman lausunnon mukaan alue oli kallioista ja puutonta. KHO:n mukaan ”Oikeus toteaa, että maastokatselmuksesta laadittua muistiota on sinänsä lahokaviosammaleen osalta pidettävä melko yleispiirteisenä. Hallinto- oikeudella ei toisaalta ole syytä kyseenalaistaa tehtyjä havaintoja.” […]