Kategoriat
Tiedotteet

Kuninkaantammentien puiden kaataminen pysäytetty

Keskuspuistoryhmän vetoomus toi tulosta:
Kuninkaantammentien puiden kaataminen pysäytetty

Kaadettavaksi aiotun metsänreunan keskilinjan merkkejä Kuninkaantammentiellä

Toiminta satoja vuosia vanhan Kuninkaantammentien puiden kaatamista vastaan on tuomassa tulosta. Vastauksessaan Keskuspuistoryhmän vetoomuksen apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoo kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Silja Hyvärisen linjanneen, että asiassa otetaan aikalisä ja Kuninkaantammentien ulkoilureittejä koskeva suunnittelussa otetaan pöydälle erilaiset vaihtoehdot. Uusi suunnitelma on luvattu valmistella vuorovaikutuksessa päätettäväksi.

Keskuspuistoryhmä on tyytyväinen siitä, että vetoomukset Kuninkaantammentien puiden puolesta on kuultu ja apulaispormestari pitää selvänä, että tien historiallinen arvo koostuu myös sitä reunustavista puista.

Pidämme välttämättömänä, että uusi suunnitelma valmistellaan niin, että kuullaan monipuolisesti reitin käyttäjiä, kuten kävelijöitä, hiihtäjiä, pyöräilijöitä, luonnonsuojelijoita ja ulkoilumajan yrittäjiä. Uuden suunnitelman valmistelussa on syytä arvioida muun muassa sitä, miten säilytetään latuyhteys Haltialasta Pitkäkosken kautta Paloheinään samalla kun kävelijät voivat liikkua Kuninkaantammentietä myös talvella.

Keskuspuistoryhmä on omalta osaltaan valmis osallistumaan Kuninkaantammentien ja muidenkin Keskuspuiston ulkoilureittien suunnitteluun.

Keskuspuiston pohjoisosassa kulkeva Kuninkaantammentie on helsinkiläisille tärkeä ulkoilureitti ja kaunis, satoja vuosia vanha hiekkatie, jonka historialliset, luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot on suojeltu asemakaavassa eikä niihin pidä kajota.