Kategoriat
Tiedotteet

Mäkelänkadun bulevardikaupunki uhkaa katkaista viheryhteyden Keskuspuistosta Helsinkipuistoon

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoluonnos on ristiriidassa Helsingin viherverkoston ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tavoitteiden kanssa. Luonnoksessa esitetään laajamittaista rakentamista yleiskaavaan merkityn viheryhteyden päälle. Tärkeä ekologinen verkostoKaavarunkoluonnoksen liitteeksi teetetty metsäluonnon monimuotoisuuden arvio nojaa normaaleista kaavoituksen luontoselvityksistä poiketen lähinnä metsähoidolliseen toimintaantarkoitettuun menetelmään. ”Normaaleissa luontoselvityksissä arvokas lajisto saa enemmän painoarvoa”, ”eikä monimuotoisuutta voida säilyttää turvaamalla vain pieniä monimuotoisia alueita erillään”, […]