Kategoriat
Tiedotteet Yleinen

Suojellun Kuninkaantammentien vanhoja puita ei saa kaataa

Kuninkaantammentien hakkuut 2021
Kuninkaantammentie, Haltiala

Helsingin Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmaan vedoten aiotaan kaataa Kuninkaantammentietä reunustavat vanhat puut monien satojen metrien matkalta. Vetoamme kaupunkiympäristölautakuntaan ja asiassa vastuullisiin virkamiehiin tietä reunustavien puiden säilyttämiseksi.

Kyse on Kuninkaantammen osayleiskaavassa ja Keskuspuiston pohjoisen osan asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojellusta Kuninkaantammentien linjauksesta Pitkäkosken ulkoilumajalta itään Haltialan suuntaan. Noin viikko sitten metsään merkittyjen linjausten perusteella aiotaan tien eteläpuolelta kaataa kaikki puut noin kuusi metriä leveältä väylältä, mahdollisesti leveämmältäkin kaistalta. Alue on osa Keskuspuistoa ja liittyy suoraan Haltialanmetsän luonnonsuojelualueeseen, johon tämänkin vanhan metsän osan oli alun perin tarkoitus kuulua.

Kuninkaantammentietä reunustavien vanhojen puiden kaataminen tien eteläpuolelta satojen metrien matkalta heikentää ja hävittää kulttuuri- ja maisema-arvoja, joiden turvaaminen on tielinjauksen suojelun keskeinen tarkoitus. Näin se on ristiriidassa asemakaavan kanssa.

Puiden kaatamista perustellaan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmassa mainitulla Kuninkaantammentien muuttamisella ympäri vuoden toimivaksi kävelyn ja pyöräilyn reitiksi, jonka viereen sijoitetaan peltolatu. Suunnitelmassa ei mainita kuitenkaan mitään puiden kaatamisesta. Siinä ei ole esitetty myöskään mitään perusteita sille, miksi hiihtolatua ei sijoiteta tälläkin alueella ainakin pääosin Kuninkaantammentien pohjoispuolella oleville peltoalueille.

Ymmärrämme, että Keskuspuiston ulkoilureitit ovat muotoutuneet aikana, jolloin niiden käyttö ei ollut yhtä runsasta kuin nyt eikä reittien leveydelle asettunut yhtä isoja tarpeita kuin nykyisin mm. hiihtämisen luistelutyylin myötä. Joillain reiteillä on siten tarvetta tehdä lisää tilaa. Kuninkaantammentie ei kuitenkaan kuulu kapeimpiin reitteihin, pikemminkin päinvastoin. Lisäksi sen pohjoispuolella on peltoalue, jolle hiihtoladusta suurin osa voidaan sijoittaa. Pitkäkosken maja on puolestaan varsinaisen ulkoilureitin laidalla oleva paikka, jonka läpi ei hiihdetä, vaan joka on ladun alku/päätös/taukopaikka ja sen edusta on autojen pysäköintipaikka.

Esitämme, että Kuninkaantammentien varrelle valmisteltua puiden kaatamishanketta ei toteuteta. Pitkäkosken ulkoilumajan suunnalla on ulkoilureitit syytä suunnitella uudelleen niin, että Kuninkaantammentien kulttuurihistorialliset, maisema- ja luontoarvot turvataan.

Helsingissä 25.8.2021

Keskuspuistoryhmän aktiivit

Maija Hakanen, Pirkkola

Veli-Pekka Kantanen, Paloheinä-Torpparinmäki

Susanna Pitkänen, Maunula

Sanni Seppo, Haaga

Manki Perukangas, Kaupunkiluonto ry

Hakattava metsä Kuninkantammentie, Haltiala
Kuninkaantammentien varresta kaadettavaksi aiottu n. 10 m levyinen metsäkaistale. Hakkuu ylettyy n. 1 km matkalle.