Kategoriat
Tiedotteet

Keskuspuisto ei ole oikea paikka pyöräilybaanalle

Korona-ajan kokemukset ja luontokadon kiihtyminen korostavat keskuspuiston kaltaisten viher- ja virkistysalueiden merkitystä. Keskuspuistoon kohdistuneet rakentamisen paineet ovat vähentyneet, mutta muita haasteita riittää.

Uutena kysymyksenä on tullut esille Keskuspuistobaana, jonka rakentaminen sisältyy kaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoon. Se perustuu 22.5.2012 silloisessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttyyn Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025 -suunnitelmaan. Silloin oli vasta valmistumassa ensimmäinen, vähän yli kilometrin baana Eteläisen ja Pohjoisen Rautatiekadun väliseen kuiluun Kampissa. Vuoden 2016 lopulla lautakunta hyväksyi pyöräliikenteen tavoiteverkon esikaupunkialueille.

Mikä on baana?

Suunnitteluohjeissa ei aluksi eroteltu selkeästi baanaverkostoa muista pyöräliikenteen pääväylistä. Baanojen suunnittelulle tehtiin omat ohjeet vasta 2019. Niiden mukaan baanaverkossa on kyse ennen muuta työmatkaliikenteeseen tarkoitetuista suorista ja nopeista seudullisista yhteyksistä. Tämä näkyy myös baanojen mitoituksessa. Kaksisuuntaiselle baanalle tarvitaan 8 metriä leveä tila, joka on reuna-alueineen ohjeiden mukaan 14 metriä (tai erityistapauksissakin vähintään 11 m). Mäet reitillä tasataan niin, että pituuskaltevuus on 3 – 6 %. Kaarteissa tavoitteena on alle 20 asteen suunnanmuutos.

Tällaisia baanoja Helsingissä tarvitaan, mutta pitääkö baana rakentaa Keskuspuiston sisälle? Keskuspuistobaana kulkisi keskellä Keskuspuistoa etelästä Metsälään. Kaupunkiympäristötoimialan mukaan se toteutetaan Keskuspuiston luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Keskuspuistobaana ei ole vielä konkreettisen suunnittelun kohteena eikä sen aikataulusta ole tietoa. Mahdollisista suunnitelmista päätetään lopulta kaupunkiympäristölautakunnassa.

Vaihtoehtoja

Keskuspuistoryhmä on esittänyt kaupunkiympäristölautakunnalle jo vuosi sitten, että baanat tulee toteuttaa Keskuspuiston ulkopuolelle. Keskuspuiston itäpuolella baana on jo linjattu näin. Sama on syytä tehdä Keskuspuiston länsipuolella. Näin voidaan luopua Keskuspuiston sisälle tehtävästä baanasta.

Mielestäni on selvää, että noin 14 metriä leveää baana-aluetta ei voida toteuttaa Keskuspuiston luonto- ja muita arvoja kunnioittaen. Etenkin kun muistetaan, että sen rinnalle tai lisäksi tarvitaan myös kävelyreitit.

Tavoiteverkossa on lisäksi kaksi itä-länsisuuntaista baanaa, jotka kulkevat Keskuspuiston läpi. Ne on kuitenkin sijoitettu ainakin kartalle järkevästi jo olemassa olevien katujen varrelle (Metsälänbaana ja Kannelmäenbaana). Esimerkiksi Kuninkaantammentielle ei onneksi kaavailla baanaa, vaikka jotkut sitäkin ovat esittäneet.

Pyöräilen itsekin mielelläni ja pidän arvossa sitä, että Helsinki panostaa pyöräliikenteen edistämiseen. Keskuspuisto on kuitenkin arvokas nimenomaan viher- ja virkistysalueena. Ensi sijassa työmatkaliikennettä ja seudullisia yhteyksiä palvelevat baanat on syytä toteuttaa osana muuta liikenneverkkoa, katuverkon yhteyteen. Toivottavasti kaupunkiympäristölautakunta herää korjaamaan tältä osin pyöräverkon tavoitteita.

YRJÖ HAKANEN
Keskuspuistoryhmän aktiivi

Aineistoa:
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2012-007324/kslk-2012-17/
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-013082/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-09-19.pdf
https://keskuspuisto.info/keskuspuiston-nakertamisen-loputtava/