Kategoriat
Tiedotteet

Keskuspuistoon uudenlainen luonnonsuojelualueiden verkosto

Maunulan luontopolku

Aloite Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan:

Keskuspuistoon uudenlainen luonnonsuojelualueiden verkosto

Keskuspuistoryhmä esittää, että meneillään olevassa Helsingin luonnonsuojeluohjelman päivityksessä perustetaan Keskuspuistoon uudenlainen laaja luonnonsuojelualueiden verkosto. Keskuspuistoryhmä on koonnut kaupungin ja luontojärjestöjen tietojen perusteella aloitteen koko Keskuspuiston kattavasta erityisen arvokkaiden luontoalueiden suojelun verkostosta, joka turvaa luontotyyppien ja lajien suojelun yksittäisiä, kaukana toisistaan sijaitsevia alueita paremmin.

Keskuspuistoryhmä luovutti aloitteen kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoskelle, ympäristöjohtaja Esa Nikuselle ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomaselle. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki laatii erillisen tarkastelun Keskuspuiston erityisen arvokkaiden luontoalueiden suojelusta ja päättää tämän vaatimasta budjetoinnista.

Uudet suojelukäytännöt ja virkistyskäyttö voidaan yhdistää

Keskuspuiston eri osiin melko tasaisesti suojelualueita muodostava verkosto on tasapuolinen myös luonnossa liikkumisen terveysvaikutusten, luontoharrastuksen ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Nykyisellään Keskuspuiston suojelu painottuu vahvasti alueen pohjoisosaan. Aloitteessa todetaan, että eräillä muilla uusilla luonnonsuojelualueilla jo kehitetyt uudet suojelukäytännöt mahdollistavat virkistyskäytön jatkumisen siten, että myös luontoarvot voidaan säilyttää.

Keskuspuisto on valtakunnallisesti arvokas uhanalaisen ja harvinaistuneen lajiston suojelun kannalta. Uhanalaisuusarvioinnin Punaisen kirjan lajien perusteella Keskuspuisto vertautuu moniin kooltaan selvästi isompiin Etelä-Suomen kansallispuistoihin.

Keskuspuiston arvokkaiden luontokohteiden tunnistaminen ja niiden arvojen suojelu on samalla tärkeä osa sitä valmistelua, jonka tavoitteena on perustaa Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto, johon muun muassa Keskuspuisto kuuluisi koko nykyisessä laajuudessaan, aloitteessa esitetään.

17 aluetta suojeluharkintaan

Keskuspuistoryhmän aloitteeseen sisältyy 17 keskeisintä suojeluharkintaan soveltuvaa aluetta, niiden suojeluperusteet, lisäselvitystarpeet ja suuntaa antavat rajaukset. Ehdotettuja kohteita ovat:

1. Töölönlahti

2. Laakson ja Länsi-Pasilan väliset metsät

3. Ruskeasuon metsät

4. Ilmalankadun länsipuolinen metsä

5. Kivihaan metsän keskiosa

6. Pohjois-Pasilan metsä

7. Maunulanpuisto

8. Pirkkolanmetsän etelä- ja länsiosa

9. ja 10. Maununnevan etelä- ja pohjoisosan metsät

11., 12. ja 13. Haltialanmetsän suojelualueen länsi-, luoteis- ja pohjoispuoliset alueet

15. Niskalan arboretumin suojelualueen etelä- ja kaakkoispuolen metsät

14., 16, ja 17. Haltialan aarnialueen pohjois-, koillis- ja itäpuoliset metsäalueet

Keskuspuistoryhmä edellyttää, ettei kaupunki luonnonsuojeluohjelman valmistelun aikana käynnistä näillä Keskuspuiston arvoalueilla niiden luontoarvoja heikentäviä toimia.

Keskuspuistoryhmän puolesta:
Maija Hakanen
Susanna Pitkänen