Kategoriat
Pirkkolan metsä Yleinen

Hallin siirtoa pois virkistysalueelta ei saatu ratkaistua oikeusteitse

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei myöntänyt Pro Luonto ry:lle valituslupaa Pirkkolan hallin asiassa alueen luonnonsuojeluarvojen mukaisesti, vaikka luontokartoitus alueella oli selkeästi puutteellinen.

ELY keskuksen antaman lausunnon mukaan alue oli kallioista ja puutonta. KHO:n mukaan ”Oikeus toteaa, että maastokatselmuksesta laadittua muistiota on sinänsä lahokaviosammaleen osalta pidettävä melko yleispiirteisenä. Hallinto- oikeudella ei toisaalta ole syytä kyseenalaistaa tehtyjä havaintoja.” Aiempi hallinto-oikeuden (HO) päätöskin syntyi äänestystuloksena ja eriävässä mielipiteessä kiinnitettiin huomiota luontoselvitysten puutteellisuuksiin koskien lahokaviosammaleen esiintymiä.

Vapaaehtoiset kartoittajat löysivät alueelta EU-direktiivillä suojellun lahokaviosammaleen esiintymiä toukokuussa ja liito-oraville soveltuvia kolopuita sekä elinympäristöä. Lähimmät tunnetut liito-oravan reviirit ovat n. 100 m tontista länteen ja pohjoiseen. Puutteellisten tai puuttuvienkaan luontokartoitusten perusteella myönnettyä rakennuslupaa ei siis saatu kumottua luonnonsuojelulakiin vedoten.

Asukkaiden ilmaisema huoli virkistysalueen tuhoutumisesta ei saanut muutosta aikaan päätöksenteossa

Kun luovutimme yli 14 000 allekirjoittajan adressin kaupunginvaltuustolle, monet ryhmien edustajat olivat pahoillaan hankkeesta, myönsivät virheen tapahtuneen, mutta valittivat meidän olevan myöhässä. Hanketta oli kuitenkin jo aiemminkin kritisoitu niin Keskuspuistoryhmän kuin monen muunkin tahon toimesta. Tästä käynnistyneen keskustelun myötä hallin paikasta äänestettiin kaupunginhallituksessa vuonna 2018. Valitettavasti silloin ei kuitenkaan käynnistetty vaihtoehtoisten paikkojen kartoittamista. Kaupunki olisi voinut perääntyä hankkeesta monessa muussakin kohtaa. Ja tuolloin olivat vielä puut paikoillaan ja kallio jyräämättä. Asukkaille tiedottaminen ja vuorovaikutus on tässä hankkeessa toteutunut erityisen huonosti. On vastenmielistä huomata, että virkakoneisto on ottanut vallan kaupunkisuunnittelussa ja asukkaiden mielipiteillä ei ole merkitystä.

Vielä voimme pelastaa palan metsää

Kansalaistoiminta Pirkkolan metsän puolesta ja uhka uudesta oikeusjutusta saivat kuitenkin aikaan sen, että ryhdyttiin selvittämään vaihtoehtoa hallin viereen metsään osoitetulle noin hehtaarin parkkialueelle. Ja varmasti aktiivisuutemme sai päättäjät myös huomaamaan, että Keskuspuisto on asukkaille hyvin merkityksellinen ja sitä ollaan valmiita puolustamaan. Luonnon monimuotisuus katoaa pala kerrallaan, ellei puiston nakertamista saada loppumaan.

Kunnallisvaalit ovat tulossa. Nyt on hyvä tilaisuus jatkaa vaikuttamista ja varmistaa oman ehdokkaasi kanta, kun rakentaminen ja muut infrahankkeet uhkaavat levittäytyä virkistysalueille. Lähiluonto on asukkaiden henkireikä.

Kannattaa jatkossakin seurata Keskuspuiston kuulumisia.

https://keskuspuisto.info

https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/

Suuret kiitokset kaikille allekirjoittajille!