Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Seuraamme: Helsinki valmis neuvotteluihin

Saimme 17.6. Ylen Uutisen kautta tietää apulaispormestari Anni Sinnemäen muuttaneen kantaansa Pirkkolan hallikiistassa. Sinnemäen mukaan Helsinki on valmis neuvottelemaan halliyrittäjän kanssa myös vaihtoehtoisista sijoituspaikosta.

Keskuspuistoryhmä on mielissään käänteestä, johon ryhmä kaupunkia ja halliyhtiotä eilen usutti.

Keskuspuistoryhmän asiantuntijoiden tarjoama vaihtoehto, poikkeamisluvan käyttö, on ryhmän näkemyksen mukaan ollut ratkaisevassa asemassa neuvotteluiden mahdollistamisessa.

Yle kertoo, että Sinnemäen mielestä halliyrittäjän on ratkaistava kumpi prosessi on parempi: odottaako valituskierteen päättymistä eri oikeusasteissa vai lähteekö Pirkkolan liikuntahalli Oy neuvotteluihin kaupungin kanssa.

Viime vuodet ovat vielä enemmän korostaneet sitä, ettei Keskuspuiston haluta kapenevan. – Anni Sinnemäki

Sinnemäki arvioi, ettei hallin rakentaminen Keskuspuistoon ole tavallinen hanke, koska Keskuspuisto on kaupunkilaisille niin tärkeä: ”Viime vuodet ovat vielä enemmän korostaneet sitä, ettei Keskuspuiston haluta kapenevan”, pohtii Sinnemäki Ylen jutussa.

Keskuspuistoryhmä epävarman tyytyväinen – halliyrittäjä panee vastaan

”Toivottavasti Eräkangas nyt ymmärtää olla tekemättä oma maalia”, toteaa Keskuspuistoryhmän aktiivi Susanna Pitkänen.

”Olen iloinen myös Pohjois-Haagan yhteiskoulun puolesta, jos se nyt kumminkin saa tarvitsemansa liikuntatilat. Kaupungilla olisi kyllä itselläänkin rahaa rakentaa tämä halli Pirkkolaan. Suuria summia meille, mutta pieniä kaupungille.”, Pitkänen jatkaa.

Samaan aikaan saamme kuulla, että Pirkkolan liikuntahalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Eräkankaan mukaan työmaan seisominen tuo miljoonaluokan lisäkustannukset ja saattaa kaataa koko hallihankkeen.

Ylen uutinen kertoo, että yhtiön mukaan hallia ei voi siirtää rinnetontilta tasamaalle Pirkkolan uimahallin pohjoispuolelle, koska ”tällöin alkaisi uusi, todennäköisesti vuosia kestävä kaavoitus- ja rakennuslupahanke”. Tästä olemme eri mieltä, sillä:

Ryhmän asiantuntijat: uutta kaavaprosessia ei tarvita

Viime viikolla kymmenen eri alojen asiantuntijaa esitti monitoimihallin paikkaa koskevan kiistan ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla. Esityksen mukaan halli sijoitettaisiin Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirénin alun perin suunnittelemaan paikkaan Pirkkolan uimahallin viereen, sen pohjoispuolelle. Muutos voidaan lain mukaan tehdä nopeasti ja ilman asemakaavan muutosta.

Lue ehdotuksemme ja sen perustelut

Ryhmä ei vastusta hallia

Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan metsään, aiotaan rakentaa monitoimihalli ja laaja pysäköintialue. Emme vastusta uuden hallin rakentamista, mutta pidämme vääränä sille varattua paikkaa.

Monitoimihalli ja pysäköintialue aiotaan rakentaa yli sata vuotta vanhaan metsään komean kallion päälle poikkeusluvilla. Alueella on myös EU-direktiivin suojaamia lajeja. Hupenevaa monimuotoisuuttamme ei tule horjuttaa enää enempää.

Alueen kautta kulkevat niin kävelyn, pyöräilyn, maastopyöräilyn, suunnistuksen kuin hiihtolatujen reitit Keskuspuistossa. Halli kaventaisi metsän leveyden vain noin 200 metriin. Melkein mikä tahansa muu alue Pirkkolan liikuntapuistossa olisi parempi, kuin nyt suunniteltu.

Mutkia yhä matkassa?

Poikkeamislupa hoituu tarvittaessa kohtuullisen helposti, ja kaupunki saa laadittua uuden kaavan, kuten Sinnemäki toteaa. Mutta sen jälkeen uusi kaava menee poliittisen valmisteluun – ovatko kaikki ryhmät valmiit muutokseen? Mikä ryhmä ei halua tässä tilanteessa säästää viheralueita? Keskuspuistoryhmä seuraa tilannetta.

Keskuspuistoryhmä raportoi lähipäivinä myös alueella 17.6. aamulla tehdyn lintuseurannan tuloksista ja on mukana laatimassa vastineen hallinto-oikeudelle.

Pirkkolan liikuntahallin uhkaama kalliometsä
Hallin rakennusaluetta kesäkuussa 2020. Kuva: Sanni Seppo.

Taustaa:

  • Keskuspuisto on keskeisen tärkeä helsinkiläisten ulkoilun, liikunnan, virkistäytymisen ja terveyden sekä kaupungin viihtyisyyden kannalta. Asukasmäärän kasvaessa tämä merkitys vain korostuu.
  • Keskuspuisto on yksi Helsingin vihersormista ja tärkeä osa kaupungin ekologista verkostoa. Keskuspuistossa on arvokkaita luontokohteita ja luonnonsuojelualueita. Se on tärkeä yhtenäisenä ja laajana kokonaisuutena, jota ei pidä kaventaa eikä pirstoa.
  • Hankealueelta on toukokuussa 2020 löydetty lahopuilta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymiä, useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä ilmeisen harvinainen kotelosieni. Todennäköisesti tarkemmat selvitykset lisäisivät tietopohjaa hankealueen luontoarvoista.
  • Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Keskuspuistoa ovat lukemattomat kansalaiset suojelleet yli 100 vuoden ajan.

Keskuspuistoryhmä:

Vuonna 2016 laaja joukko Keskuspuistoa käyttäviä tahoja, kuten eri kaupunginosayhdistyksiä, urheiluseuroja ja ympäristöyhdistyksiä aktivoitui yhteistyöhön puolustamaan Keskuspuistoa, kun Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardia ajettiin yleiskaavaan. Keskuspuiston puolesta järjestettiin mm. tapahtuma, jossa maastoon vedettiin 10 km huomionauhaa osoittamaan kaupunkibulevardin rakentamisen rajoja sekä lähes 1000 ihmistä kerännyt ihmisketju. Tuolloin Keskuspuiston puolesta kerätty adressi keräsi lähes 20 000 nimeä. Kaupunkibulevardisuunnitelmat Hämeenlinnanväylän osalta peruuntuivat kansalaisaktivismin ansiosta. Myös keväällä 2020 on järjestetty mm. yhden hengen mielenosoituksia ja puiden adoptioita. Adressi Pirkkolan metsän puolesta on koonnut viikossa lähes 9000 nimeä.

www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta

Pirkkolan hallihankkeen uhkaama kallio on lasten ja päiväkotiryhmien leikki- ja retkipaikka
Halli nousisi tähän. Kuva: Sanni Seppo.