Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Kansanliike: nyt täytyy neuvotella

Tiedote 15.6.2020

Pirkkolan vanha metsä sai hetken lisäaikaa – Kansanliike: nyt täytyy neuvotella

Keskuspuistoa puolustava kansanliike sai maanantaina 15. kesäkuuta kuulla, että jo aloitetut rakennustyöt Pirkkolassa Keskuspuistossa on keskeytetty hallinto-oikeuden päätöksellä siksi aikaa, kun asiasta tehtyjä valituksia käsitellään.

Keskeytyksestä saatu lisäaika olisi nyt käytettävä neuvotteluihin hallin paikan siirtämiseksi.

Keskuspuistoryhmä vetoaakin nyt halliyhtiöön, että se ryhtyisi yhdessä Helsingin kaupungin kanssa selvittämään hallin sijoittamista asiantuntijoiden esittämään toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuistossa. Päätös tästä voidaan tehdä lain mukaan poikkeamismenettelyllä nopeasti, ilman asemakaavan muutosta.

”Neuvottelut tulisi aloittaa välittömästi”, toteaa Keskuspuistoryhmän aktiivi Susanna Pitkänen. ”Olemme iloisia, että valitus on käsittelyssä, koska se tarjoaa mahdollisuuden keskustella vielä vaihtoehdoista.”

Keskuspuistoryhmä pitää toimenpidekieltoa kohtuullisena, sillä halliurakassa on paljon selvittämättömiä asioita kuten, puutteelliset luontokartoitukset, joihin toimenpidekieltokin nyt liittyy.

Neuvottelujen myötä aukeaa mahdollisuus myös rakentaa halli halvemmalla, sillä uimahallin pohjoispuolella ei tarvitse räjäyttää kalliota eikä siirtää olemassa olevia ulkoilureittejä. Tällöin myöskään Keskuspuiston metsäalue ei kapenisi – eikä hallin rakentaminen merkittävästi viivästyisi.

”Kaikki voittaisivat.”, Pitkänen toteaa.

Siitä alkaen, kun suunnitelma hallin rakentamisesta Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan tuli esille keväällä 2018, on Keskuspuistoa puolustava kansalaisliike esittänyt hallin sijoittamista toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Hallille on esitetty kolmekin vaihtoehtoista paikkaa, jotka säästäisivät vanhaa metsää ja ulkoliikunnan reittejä.

Viime viikolla Kymmenen eri alojen asiantuntijaa esitti Helsingin Keskuspuistoon tulossa olevan Pirkkolan monitoimihallin paikkaa koskevan kiistan ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla.

Taustaa:

  • Keskuspuisto on keskeisen tärkeä helsinkiläisten ulkoilun, liikunnan, virkistäytymisen ja terveyden sekä kaupungin viihtyisyyden kannalta. Asukasmäärän kasvaessa tämä merkitys vain korostuu.
  • Keskuspuisto on yksi Helsingin vihersormista ja tärkeä osa kaupungin ekologista verkostoa. Keskuspuistossa on arvokkaita luontokohteita ja luonnonsuojelualueita. Se on tärkeä yhtenäisenä ja laajana kokonaisuutena, jota ei pidä kaventaa eikä pirstoa.
  • Hankealueelta on toukokuussa 2020 löydetty lahopuilta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymiä, useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä ilmeisen harvinainen kotelosieni. Todennäköisesti tarkemmat selvitykset lisäisivät tietopohjaa hankealueen luontoarvoista.
  • Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Keskuspuistoa ovat lukemattomat kansalaiset suojelleet yli 100 vuoden ajan.

Keskuspuistoryhmä:

Vuonna 2016 laaja joukko Keskuspuistoa käyttäviä tahoja, kuten eri kaupunginosayhdistyksiä, urheiluseuroja ja ympäristöyhdistyksiä aktivoitui yhteistyöhön puolustamaan Keskuspuistoa, kun Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardia ajettiin yleiskaavaan. Keskuspuiston puolesta järjestettiin mm. tapahtuma, jossa maastoon vedettiin 10 km huomionauhaa osoittamaan kaupunkibulevardin rakentamisen rajoja sekä lähes 1000 ihmistä kerännyt ihmisketju. Tuolloin Keskuspuiston puolesta kerätty adressi keräsi lähes 20 000 nimeä. Kaupunkibulevardisuunnitelmat Hämeenlinnanväylän osalta peruuntuivat kansalaisaktivismin ansiosta. Myös keväällä 2020 on järjestetty mm. yhden hengen mielenosoituksia ja puiden adoptioita. Adressi Pirkkolan metsän puolesta on koonnut viikossa lähes 9000 nimeä.

www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta

Suuri joukko ihmisiä on puolustanut Keskuspuistoa viime vuosina
Keskuspuistoa on puolustettu useaan otteeseen viime vuosina.