Kategoriat
Pirkkolan metsä

Keskuspuistoryhmältä kaupunginvaltuustolle 9.6.2020

Arvoisat kaupunginvaltuutetut,

Helsingin kaupunginvaltuustolle, asianomaisille lautakunnille ja Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle osoitettuun adressiin ”Pelastakaa Pirkkolan vanha metsä” on kuudessa päivässä kertynyt jo lähes 7 000 allekirjoitusta.

Adressilla vedotaan teihin:
– Säästäkää Pirkkolan vanha kalliometsä ja sopikaa hallin rakentamisesta toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuistossa.
– Luopukaa pysäköintialueen rakentamisesta vanhaa metsää kaatamalla.
– Pitäkää huolta siitä, että Keskuspuistoa ei enää kavenneta. Kun Helsinkiin valmistellaan Kansallista kaupunkipuistoa, pitää Keskuspuiston kuulua koko laajuudessaan siihen.

Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan metsään, aiotaan rakentaa monitoimihalli ja laaja pysäköintialue. Emme vastusta uuden hallin rakentamista, mutta pidämme vääränä sille varattua paikkaa.

Monitoimihalli ja pysäköintialue aiotaan rakentaa yli sata vuotta vanhaan metsään komean kallion päälle poikkeusluvilla. Alueella on EU-direktiivin suojaamia lajeja. Hupenevaa monimuotoisuuttamme ei tule horjuttaa enää enempää. Alueen kautta kulkevat niin kävelyn, pyöräilyn, maastopyöräilyn, suunnistuksen kuin hiihtolatujen reitit Keskuspuistossa. Halli kaventaisi metsän leveyden vain noin 200 metriin.

Se, että hallille on varattu paikka asemakaavassa, luvattu rahoitusta ja annettu rakennuslupa, ei estä sopimasta vielä hallin sijoittamisesta Pirkkolan ulkoilupuistossa toiseen paikkaan. Päätöksen perustelut ovat huonoja, kun toisaalta Helsingin kasvaessa alueen ulkoliikunta- ja virkistyskäytön tarpeet kasvavat.

Hallille on jo asemakaavan ja rakennusluvan valmistelusta alkaen esitetty liikuntapuiston alueelta vaihtoehtoisia paikkoja. Halli on suunniteltu tasamaalle ja siten helppo sijoittaa toiseen paikkaan. Kun kaupunki omistaa alueen ja vaihtoehtoiset paikat ovat nyt pysäköintialueena tai joutomaata, ei kaavan muuttamiseen tarvita pitkää aikaa.

Liikuntapuistoon on monin paikoin hyvät joukkoliikenneyhteydet, mutta uuden hallin sijaintipaikka ei asetu järkevästi yhteyksien varrelle. Hallin siirto on myös tästä syystä perusteltua. Aluetta palvelee kolme laajaa pysäköintialuetta, jotka ovat vähäisellä käytöllä. Ei ole mitään syytä kaataa metsää myöskään uuden hallin pysäköintialueeksi.

Susanna Pitkänen, ympäristökasvattaja
Veli-Pekka Kantanen, eläkeläinen
Liisa Lohtander, FM, järjestöpäällikkö
Tom Nylund, luontotoimittaja
Mikko Peltola, toimittaja
Sanni Seppo, valokuvataiteilija
Laura Cankar, viestintäkonsultti
ja yli 6 700 muuta allekirjoittajaa.

www.adressit.com/pelastaka_pirkkolan_metsa
keskuspuistoryhma@gmail.com

Kirje on toimitettu 9.6.2020 kaikille Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenille.