Kategoriat
Pirkkolan metsä

Pelastakaa Pirkkolan metsä! – allekirjoita adressi

Tilanne 8.7.2020: yli 11000 nimeä! Luonto kiittää.

Linkki adressiin: bit.ly/Pirkkola

Adressi on jo kertaalleen toimitettu kaikkien asianosaisten tietoon 11.6. jakelu: Kaupunginvaltuusto, valtuustoryhmät, apulaiskaupunginjohtaat, kaupunkiympäristölautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta, Prkkolan Liikuntahalli Oy

Jatkamme nimien keruuta, kerro kaverille ja jaa adressin linkkiä! Jakaessasi linkkiä sosiaalisessa mediassa voit merkitä julkaisusi myös tagilla #keskuspuistonpuolesta

Adressin voi myös tulostaa ja alkaa keräämään nimiä. Kiitos!

Allekirjoitusten keräämistä varten voit myös tulostaa ja laittaa näkyviin tämän QR koodin, jonka lukemalla kännykällä pääsee suoraan nettiadressin sivuille.

Linkki adressiin QR-koodin muodossa

Adressin yhteyteen voi tulostaa vielä tämän yhteenvedon tai muokata omansa.

Pelastakaa Pirkkolan metsä!

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin kaupunginvaltuutetut, lautakunnan jäsenet ja halliyhtiön edustajat:

– Säästäkää Pirkkolan vanha kalliometsä ja sopikaa hallin rakentamisesta toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuistossa.

– Luopukaa pysäköintialueen rakentamisesta vanhaa metsää kaatamalla.

– Pitäkää huolta siitä, että Keskuspuistoa ei enää kavenneta. Kun Helsinkiin valmistellaan Kansallista kaupunkipuistoa, pitää Keskuspuiston kuulua koko laajuudessaan siihen.    

Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan metsään, aiotaan rakentaa monitoimihalli ja laaja pysäköintialue. Emme vastusta uuden hallin rakentamista, mutta pidämme vääränä sille varattua paikkaa.

Monitoimihalli ja pysäköintialue aiotaan rakentaa yli sata vuotta vanhaan metsään komean kallion päälle poikkeusluvilla. Alueella on EU-direktiivin suojaamia lajeja. Hupenevaa monimuotoisuuttamme ei tule horjuttaa enää enempää. Alueen kautta kulkevat niin kävelyn, pyöräilyn, maastopyöräilyn, suunnistuksen kuin hiihtolatujen reitit Keskuspuistossa. Halli kaventaisi metsän leveyden vain noin 200 metriin.

Se, että hallille on varattu paikka asemakaavassa, luvattu rahoitusta ja annettu rakennuslupa, ei estä sopimasta vielä hallin sijoittamisesta Pirkkolan ulkoilupuistossa toiseen paikkaan. Päätöksen perustelut ovat huonoja, kun toisaalta Helsingin kasvaessa alueen ulkoliikunta- ja virkistyskäytön tarpeet kasvavat.

Hallille on jo asemakaavan ja rakennusluvan valmistelusta alkaen esitetty liikuntapuiston alueelta vaihtoehtoisia paikkoja. Halli on suunniteltu tasamaalle ja siten helppo sijoittaa toiseen paikkaan. Kun kaupunki omistaa alueen ja vaihtoehtoiset paikat ovat nyt pysäköintialueena tai joutomaata, ei kaavan muuttamiseen tarvita pitkää aikaa.

Liikuntapuistoon on monin paikoin hyvät joukkoliikenneyhteydet, mutta uuden hallin sijaintipaikka ei asetu järkevästi yhteyksien varrelle. Hallin siirto on myös tästä syystä perusteltua. Aluetta palvelee kolme laajaa pysäköintialuetta, jotka ovat vähäisellä käytöllä. Ei ole mitään syytä kaataa metsää myöskään uuden hallin pysäköintialueeksi.

Adressi toimitetaan kaupunginvaltuutetuille, lautakunnan jäsenille ja halliyhtiön edustajajille.

Susanna Pitkänen, ympäristökasvattaja

Veli-Pekka Kantanen, eläkeläinen

Liisa Lohtander, FM

Tom Nylund, luontotoimittaja

Mikko Peltola, toimittaja

Sanni Seppo, valokuvataiteilija  

Laura Cankar, viestintäkonsultti