Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Yli 14 000 allekirjoittajan vetoomus kaupunginvaltuustol­le: Säästäkää Pirkkolan metsä – monitoimihalli toiseen paikkaan

Pirkkolan uimahallin viereen suunniteltu monitoimihalli on herättänyt laajasti vastustusta. Yli 14 000 ihmistä vaatii hallin sijainnin muuttamista. Rakennusprojekti ei noudata asemakaavaa ja se on tällä hetkellä väliaikaisessa toimenpidekiellossa.

Yli 14 000 henkilöä on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan uuden monitoimihallin ja sen pysäköintialueen sijoittamista toiseen paikkaan Pirkkolassa uimahallin viereisen kalliometsän sijasta. Adressi luovutettiin Helsingin kaupunginvaltuustolle 23. syyskuuta kello 17.

”Vetoamme kaupungin päättäjiin sekä halliyhtiön edustajiin, että monitoimihalli rakennetaan toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuistossa, jolloin vanhat kalliot, yli satavuotias metsä ja harvinaiset lajit säästyisivät”, summasi valokuvataiteilija Sanni Seppo, yksi adressin käynnistäjistä.

Väliaikainen toimenpidekielto luontoarvojen perusteella

Pirkkolan kalliometsä on ulkoilijoiden ahkerasti käyttämä virkistysalue, jonka merkitystä ihmisten hyvinvoinnille korona-aika on vain korostanut. Aluetta käyttävät niin kävelijät, pyöräilijät kuin suunnistajat ja hiihtäjätkin.

Nyt rakennusuhan alaisilla kallioilla elää EU-direktiivin suojaamia eliölajeja. Uusi halli kaventaisi Keskuspuiston tärkeän ekologisen käytävän Pirkkolan kohdalla vain noin 200 metriin.

Hallinto-oikeus määräsi hallin rakennushankkeelle väliaikaisen toimenpidekiellon. Halliyhtiö teki siitä valituksen, jonka korkein hallinto-oikeus heinäkuussa hylkäsi.

Ei noudata asemakaavaa

Suunniteltu halli on asemakaavaan merkittyä suurempi ja sen viereen aiotaan tehdä laaja parkkialue asemakaavan vastaisesti.

Asemakaavassa on varaus 1-kerroksiselle lisärakennukselle, mutta nyt on tulossa 2,5-kerrosta. Asemakaavassa ei ole määräystä, jonka perusteella hallin viereen voi osoittaa pysäköintialueen.

Keskuspuistoryhmä on selvittänyt yhdessä kaavoituksen, rakentamisen ja ympäristönsuojelun asiantuntijoiden kanssa hallille useita muita sijoituspaikkoja Pirkkolan liikuntapuistossa siten, että yli sata vuotta vanhaa Keskuspuistoa ei jouduta supistamaan ja pirstomaan rakentamisen tieltä. Hallin paikan siirtäminen esimerkiksi lähelle Pirkkolantietä ja siihen valmistuvaa Raide-Jokerin reittiä olisi perusteltua myös joukkoliikenteen edistämiseksi.

Ratkaisuksi poikkeamismenettely

Asiantuntijoiden mukaan hallin uusi sijoituspaikka voidaan päättää poikkeamismenettelyllä, jos poliittista tahtoa löytyy. Helsingin kaupunki on toiminut vastaavalla tavalla muissakin tapauksissa, jos syyt ovat olleet tarpeeksi painavia.

”Pirkkolan monitoimihallin siirtäminen tarjoaisi ratkaisun myös pattitilanteeseen, joka on syntynyt hallinto-oikeuden määräämän toimenpidekiellon ja mahdollisesti vielä pitkään jatkuvan oikeusprosessin seurauksena. Se säilyttäisi Keskuspuiston Pirkkolan kohdalla rikkaana, yhtenäisenä ja asukkaita palvelevana ja olisi esimerkki siitä, että Helsingin päättäjät osaavat halutessaan kuunnella asukkaita”, sanoo Sanni Seppo.

Adressissa esitetään lisäksi Keskuspuiston turvaamista jatkossakin niin, että se sisällytetään kokonaisuudessaan Helsingin valmistelemaan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Otteita adressin vapaista kommenteista:

”Kallioita ei voi enää palauttaa, kun ne kerran on murskattu!”

”Nyt päätetään miltä tulevaisuus näyttää, kiittävätkö vai kiroavatko jälkeläisemme nimeämme.”

”Keskuspuisto on ainutlaatuinen harvinaisuus maailmanlaajuisestikin arvioiden. Laaja luonnontilainen metsä keskellä pääkaupunkia. Sitä pitää kaikin tavoin varjella, ja sen käyttöä eivät saa poliittiset saati taloudelliset intressit pilata.”

Taustaa:

  • Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut vaalimaan luonnon monimuotoisuutta ja vahvistamaan metsäisiä viherverkostoja.
  • Helsingin asukasmäärän kasvaessa Keskuspuiston merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnille korostuu.
  • Keskuspuistossa on toista sataa kilometriä ulkoilureittejä. Niitä käyttää vuosittain yli kaksi miljoonaa kävijää. Pirkkola on jo nyt ahtain ja kovimmalla kulutuksella oleva ulkoilualue.
  • Hankealueelta on toukokuussa 2020 löydetty erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymiä, useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä harvinainen kotelosieni. Alueella on myös liito-oravalle sopivia kolopuita ja runsas linnusto.
  • Keskuspuistoryhmä esitti monitoimihallille vaihtoehtoisia paikkoja jo keväällä 2018 ennen kuin asiasta oli tehty missään kaupungin elimissä päätöksiä.