Kategoriat
Yleinen

Helsingin viheralueiden puolustajat

Keskuspuistoryhmä on saanut paljon asukkaiden ja aktiivien yhteydenottoja eri puolilta Helsinkiä. Lähiluonnosta ja viheralueista ollaan huolissaan ja kampanjointiin kaivataan tukea ja näkyvyyttä. Saimme aktiiveilta listan näistä uhatuista kohteista ja niitä puolustavista ryhmistä unohtamatta vakiintuneita järjestöjä, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä luonnon- ja ympäristön suojelemiseksi. Tukekaa järjestöjä liittymällä niihin jäseniksi! Täydennyksiä vastaanotetaan: keskuspuistoryhma@gmail.com

Koko Helsinkiä koskevat hankkeet

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin:
Nettisivut
https://www.facebook.com/groups/1557185371226371

Järjestöt

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
Nettisivut
https://www.facebook.com/SLLHelsy

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Nettisivut
https://www.facebook.com/SLLUP/

Luonto-Liiton PK seudun metsäryhmä: https://www.facebook.com/pkseutumetsaryhma

Luonto-Liiton Uudenmaanpiiri: https://www.facebook.com/luontoliittouusimaa

Kaupunkiluonto ry. https://www.facebook.com/groups/6058885783

Pro Luonto: https://www.facebook.com/groups/734612820330180

Helsingin kaupunginosayhdistykset (Helka ry.)edustaa kaikkia kaupunginosayhdistyksiä, eli ne löytyvät Helkan sivujen kautta:
Nettisivut
https://www.facebook.com/HelkaRy

Muut ryhmät

Keskuspuiston puolesta:
Nettisivut
https://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta

Helsingin luonnonsuojelijat: https://www.facebook.com/groups/979309472080095

Pelastetaan Helsinki: https://www.facebook.com/groups/247239943338894

Malmim lentoaseman ystävät ry. /Friends of Malmi Airport: https://www.facebook.com/groups/malmiairport/

Kallahden metsäalueet (kaavoitettu Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotuksessa):
Kallahti Kallvik ry
https://www.facebook.com/KallahtiKallvik/

Kumpulan kallion pelastajat: https://www.facebook.com/groups/215476912857450

Munkkivuoren virkistysmetsän puolesta: https://www.facebook.com/groups/1509915895958176/

Stansvikin luonto:
https://www.facebook.com/groups/685421078141697

Pajamäkeläiset:
https://www.facebook.com/groups/pajamakelaiset

Pro Patolan metsä: https://www.facebook.com/groups/2166076067055884

Pro Riistavuori:
https://www.facebook.com/groups/1018615198336236

Pro Tuomarinkylä:
https://www.facebook.com/groups/757807094267854

Pro Meri-Rastila:
https://www.facebook.com/Pro-Meri-Rastila-170620519622841

Vartiosaaren puolesta: https://www.facebook.com/groups/2007963559529756

Pelastetaan Vuosaari! -liike (ei toistaiseksi muita nettisivuja kuin adressi)
https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari

Luontokohteet, ennallistamista, lajiensuojelua

Liito-oravat FB ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1182619732129173

Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys (Tringa ry.): https://www.facebook.com/Tringary

Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO ry. ): https://www.facebook.com/Virho

Vaelluskala:
https://www.facebook.com/vaelluskala

Kaarelan joki:
https://www.facebook.com/Kaarelanjoki/

Longinoja:
https://www.facebook.com/longinoja

Haaganpuro:
https://www.facebook.com/Suomenurbaaneintaimenpuro

Maunulan luontopolku:
https://www.facebook.com/Maunulan-luontopolku-305105676212202

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta, jonka sivuilta löytyy kaavojen valmisteluun liittyvä aineisto: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/
Helsingin kaupunkiympäristö:
https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto

Yksi vastaus aiheeseen “Helsingin viheralueiden puolustajat”

Kommentit on suljettu.