Kategoriat
Pirkkolan metsä

Kannanotto Keskuspuistoon esitetystä monitoimihallista 2018

Keskuspuistoryhmä lähestyi 17.6.2018 kaupunginhallitusta Pirkkolaan Keskuspuistoon esitetyn monitoimihallin paikkaa koskevalla, alla olevalla esityksellä. Alkuperäinen julkaisumme aiheesta Facebookissa.

Kaupunginhallitukselle,

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää tontin varaamista uudelle monitoimihallille Pirkkolan liikuntapuistoon. Monitoimihallille on tarvetta, mutta esitämme, että sille haetaan toinen paikka Pirkkolan liikuntapuistossa. Asia on kaupunginhallituksen 18.6. kokouksen listalla.

Helsingin kasvaessa myös Keskuspuiston käyttö ja kulutus kasvavat. Pirkkolan liikuntapuiston kohdalla Keskuspuisto on jo nyt kapea ja kovassa kulutuksessa. Sen rakentamattoman osan suojelu on siksi tärkeää.

Monitoimihalli tulisi nykyisen uimahallin länsipuolelle ja kaventaisi Pirkkolan metsää juuri siltä alueelta, joka on jo nyt Keskuspuiston kapeimpia. Asemakaavassa on tälle alueelle lisäksi varaus uimahallin ja jäähallin laajennukselle sekä varaus pysäköintialueen laajennukselle.
Ymmärrämme, että liikuntatiloille on Helsingissä kasvava tarve. Haluamme kuitenkin korostaa, että monitoimihalli voidaan sijoittaa Pirkkolan liikuntapuistoon toisella tavalla, joka ei supista viheraluetta eikä kavenna Keskuspuiston rakentamatonta osaa.

Olemme jo uuden yleiskaavan käsittelyn yhteydessä kiinnittäneet huomiota siihen, että tälle alueelle kohdistuva rakentaminen uhkaa lähes katkaista Keskuspuiston. Monitoimihalliakin ajatellen on tarpeen välttää rakentamista Pirkkolanmetsään, joka olisi myös monitoimihallin käyttäjien lähiliikunta-aluetta.

Monitoimihallille varatun tontin pohjoispuolella on pysäköintialue, jolle uusi halli mahtuisi. Tarvittavat pysäköintitilat voitaisiin toteuttaa hallin alle, joko maanalaisina tiloina tai toteuttamalla hallirakennus vähän korkeampana niin, että pysäköinti on esimerkiksi rakennuksen alimmassa kerroksessa. Kaupunki voisi tarvittaessa tulla tässä vastaan monitoimihallin rakennuttajia joko helpottamalla tonttivuokraa, antamalla hallin kiinteistöyhtiölle oikeus periä pysäköintimaksua tai osallistumalla joltain osin rakentamisen kustannuksiin.

Todettakoon, että Pirkkolan liikuntapuiston alueella on toinen pysäköintipaikka Pirkkolantien varressa ja kolmas Kehä I:n liittymän luona (nyt tilapäisesti tietyömaan käytössä). Raide-Jokeri tulee lisäksi helpottamaan yhteyksiä liikuntapuistoon, mikä voi jonkin verran vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta.

Keskuspuistoryhmä ehdottaa, että kaupunginhallitus edellyttää monitoimihallin vaihtoehtoisen sijoituspaikan selvittämistä. Asiasta on syytä käydä keskustelut monitoimihallia esittäneen Lattiaa liikkujille -yhdistyksen, kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan edustajien kesken ennen tonttivarauksen päättämistä.

keskuspuistoryhma@gmail.com