Helsingin Keskuspuiston puolesta ry

– Vihreän kaupunkikulttuurin puolustaja –

HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA RY 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Yleiskaavan valmistelun seuranta

Uuden yleiskaavan valmistelu on aloitettu. Paloheinän ja Lääkärinkadun esimerkit osoittivat, että yleiskaavalla on suuri merkitys, silloin kun asemakaavaa aiotaan muuttaa. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaavoitetuilla alueilla. Silloin kun asemakaavaa muutetaan, katsotaan, mitä yleiskaava asiasta sanoo.  Vieläkin ajankohtainen esimerkki on Lääkärinkadun suunnitelma. Aluehan on vuoden 2002 yleiskaavassa varattu asuinrakennusalueeksi. Asemakaavassa taas se on puistoaluetta.

Yleiskaavavisio 2050 antaa aihetta huoleen. Visiosta kerrotaan tarkemmin toimintakertomuksessa.

Keskuspuisto 100 vuotta

Yhdistys valmistautuu yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa Helsingin Keskuspuiston 100-vuotisjuhliin vuonna 2014. Kukin hallintokunta valmistautuu juhlaan erikseen. Juhlinta painottuu loppuvuoteen. Kaupunkisuunnitteluvirasto avaa 100-vuotisjuhla-näyttelun Narinkkatorin Laiturilla marraskuussa.

Yhdistys avaa maaliskuussa 2014 sihteerin kokoaman näyttelyn Maunulan majalla.

Todettakoon, että virallinen ”syntymäpäivä” on 12.5.2014. Tällöin kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkitehti Bertel Jungin suunnitelman Helsingin Keskuspuistoksi. Hän oli julkaissut ehdotuksensa vuonna 1912.

Metsän Joulu-tapahtuma

Jatketaan Metsän Joulu-tapahtumaa Lääkärinkadun kulmassa.

  

HALLITUS