HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015

 

                      Hallitus        

                      Yhdistyksen kokouksessa 17.3.2015 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Mauri Helovirta sekä muiksi jäseniksi Arto Dahlman,

                       Eero Hyvärinen, Margareta Lagerström,  Kim Palmroos ja Matti Toivanen.  

 Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 26.3. varapuheenjohtajaksi Eero Hyvärisen sekä yhdistettyyn sihteeriksi ja taloudenhoitajan tehtävään Kim Palmroosin.

 

                       Keskuspuiston metsähistoriaa käsittelevä näyttely Narikkatorin Laiturilla

 

Yhdistyksen näyttely huipentui metsähistorianäyttelyyn yhdessä kaupunkisuunnittelu-viraston virallisen 100-vuotisnäyttelyn kanssa 6.11.2014-3.1.2015.

Aineiston oli koonnut yhdistyksen metsäasiantuntija, ylimetsänhoitaja Eero Hyvärinen yhdessä entisen rakennusviraston metsäsuunnittelija Tauno Immosen kanssa.

 

                       Lausunto yleiskaavasuunnitelmasta 2050:sta

 

Yhdistys lähetti 23.2.2015 lausunnon luonnoksesta. Siinä ilmaistiin huoli siitä, että

Hämeenlinnan-väylän itäpuolelle on merkitty massiivista rakentamista. Yhdistys ei lausunnossaan maininnut Hämeenlinnan-väylän ehdotettua bulevardisointia ja sen

aiheuttamaa uhkaa Keskuspuistolle.Yhdistys katsoi, että jos ehdotettu rakentaminen pysyy pääosin Hämeenlinnan-väylän liikenteen suoja-alueen puitteissa niin olisi hyväksyttävissä.

Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa, jonka valtuusto hyväksyi 29.1. 2014 ja sai lainvoiman 14.3.2014  kaavamerkinnässä on väylän kohdalle merkitty ”melunsuojatarve”.

Hyvin suunnitellut melunestovalli kyllä täyttää tämän suojatarpeen.

 

Todettakoon tässä yhteydessä, että yhdistys esitti huolensa jo edellisen yleiskaava 2002:n valmistelun yhteydessä. Lausunnossaan 29.4.2002 yhdistys viittasi suunnittelualueisiin. 

” Eräs näistä on suunnittelualueista on Pasila. Karttamerkinnän mukaan suunnittelualue käsittää lännessä ja pohjoisessa osan Keskuspuiston osayleiskaava-aluetta.

Pidämme tätä merkittävänä uhkana Keskuspuistolle ja pyydämme poistamaan merkinnän Keskuspuiston kohdalta”, yhdistys kirjoitti tuolloin lausunnossaan.

Nyt tämä uhkakuva uhkaa toteutua. Tähän saakka kysymys on ollut Keskuspuiston nakertamisesta. Nakertaminen on muuttumassa Keskuspuiston silpomiseksi.

 

                       Mielipide maaliikennekeskuksen alueen asemakaavan muutoksesta

 

Yhdistys ilmoitti 15.4.2014 mielipiteenään alueen suunnittelun lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, että sillä ei tässä vaiheessa ole huomautettavaa.

Metsälän maaliikennekeskuksen alue on vapautunut asuntorakentamisen käyttöön vuoden 2015 aikana.

                      Keskuspuiston luonnonhoidon yleissunnitelma 1.10.2015

                     

Kaupungin rakennusvirasto on valmistellut hoitosuunnitelman Keskuspuistoa varten.

                      Yhdistyksen puolesta Eero Hyvärinen on laatinut lausunnon tästä suunnitelmasta.

                      lausunto annettu Rakennusvirastolle tammikuussa 2016

 

 

                      Mauri Helovirta                  Eero Hyvärinen                  Kim Palmroos

                      puheenjohtaja                     varapuheenjohtaja               sihteeri ja taloudenhoitaja

 

Margareta Lagerström        Arto Dahlman                     Matti Toivanen