Helsingin Keskuspuiston puolesta ry

– Vihreän kaupunkikulttuurin puolustaja –

HELSINGIN  KESKUSPUISTON  PUOLESTA  RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

Hallitus        

Yhdistyksen kokouksessa 26.3.2014 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Mauri Helovirta sekä muiksi jäseniksi Eero Hyvärinen, Margareta Lagerström, Martti Linnoaro, Martti Manu ja Kim Palmroos.


Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 26.3. varapuheenjohtajaksi Eero Hyvärisen sekä yhdistettyyn sihteeriksi ja taloudenhoitajan tehtävään Martti Manun.

Helsingin Keskuspuisto 100 vuotta 12.5.2014           

100-vuotisjuhlien järjestämisvastuu oli kaupunkisuunnitteluvirastolla. Juhlien suunnittelu tapahtui ns. keskuspuistotyöryhmässä. Kokoukset pidettiin 23.1., 26.2., 27.3. ja 25.4. Kokouksissa oli edustajia kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunginkansliasta ja kaupunginmuseosta. Myös Helsingin Keskuspuiston puolesta ry. oli kutsuttuna mukana.


Helsingin Keskuspuiston virallinen perustamispäivä on 12.5.1914. Tällöin Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Bertel Jungin ehdotuksen Helsingin Keskuspuiston perustamiseksi.

Kokouksessa 25.4.2014 hyväksyttiin lopullisesti juhlavuoden ohjelma. Otteita tämän kokouksen asialistasta:

- Karttapalvelun ja mobiilipelin demo/Merja Taipaleenmäki Citynomadi Oy. Tarkoituksena on houkutella erityisesti nuorisoa Keskuspuiston käyttäjiksi. - Sähköinen kartta/Kimmo Rainema liikuntavirasto.
- Opastaulut maastoon.
- Keskuspuisto-näyttely Laituriin vuoden lopulla.
- Esittelyvideo Keskuspuistosta/Jouko Antere.
- Nettisivujen päivitys/Anu Hämäläinen.
- Tiedote/Roy Koto.
- Päätapahtuma Maunulan majalla 6.6.2104.
- Keskuspuistovaellus 21.9./työryhmä.


Päätapahtuman aluksi yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen avasi Maunulan uuden luontopolun.


Yhdistystä edustivat juhlassa puheenjohtaja Mauri Helovirta, sihteeri Martti Manu sekä jäsenet Margareta Lagerström ja Kim Palmroos.

Yhdistyksen historiaa esittelevä näyttely 26.3.-28.11.2014

Näyttelyn oli koonnut yhdistyksen sihteeri. Se käsitti valokuvia, karttoja ja lehtien Keskuspuistoa käsitteleviä kirjoituksia vuosilta 1990-2014 yhteensä 30 dokumenttia.


Näyttely avattiin Maunulan majalla 26.3.2014. Sieltä se siirtyi Maunulan Saunabaarin, Haltialassa sijaitsevan Miljööravintola Wanhan Pehtoorin, ja Pasilan pääkirjaston kautta Pirkkolan liikuntakeskuksen tiloihin. Näyttely oli osa Keskuspuiston 100-vuotisjuhlia.                    

Keskuspuiston metsähistoriaa käsittelevä näyttely Narikkatorin Laiturilla

Yhdistyksen näyttely huipentui metsähistorianäyttelyyn yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston virallisen 100-vuotisnäyttelyn kanssa 6.11.2014-3.1.2015. Aineiston oli koonnut yhdistyksen metsäasiantuntija, ylimetsänhoitaja Eero Hyvärinen yhdessä entisen rakennusviraston metsäsuunnittelija Tauno Immosen kanssa.

Lausunto yleiskaavavisio 2050:sta

Yhdistys lähetti 31.3.2014 lausunnon visiosta. Siinä ilmaistiin huoli siitä, että Maunulan puistoon maaliikennekeskuksen pohjoispuolelle on merkitty massiivista rakentamista. Yhdistys ei lausunnossaan maininnut Hämeenlinnan-väylän ehdotettua bulevardisointia ja sen aiheuttamaa uhkaa Keskuspuistolle. Yhdistys katsoi, että jos ehdotettu rakentaminen pysyy pääosin Hämeenlinnan-väylän liikenteen suoja-alueen puitteissa niin olisi hyväksyttävissä. Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa, jonka valtuusto hyväksyi 29.1. 2014 ja sai lainvoiman 14.3.2014 kaavamerkinnässä on väylän kohdalle merkitty ”melunsuojatarve”. Hyvin suunnitellut rakennukset voisivat täyttää tämän suojatarpeen.


Todettakoon tässä yhteydessä, että yhdistys esitti huolensa jo edellisen yleiskaava 2002:n valmistelun yhteydessä. Lausunnossaan 29.4.2002 yhdistys viittasi suunnittelualueisiin. ” Eräs näistä on suunnittelualueista on Pasila. Karttamerkinnän mukaan suunnittelualue käsittää lännessä ja pohjoisessa osan Keskuspuiston osayleiskaava-aluetta. Pidämme tätä merkittävänä uhkana Keskuspuistolle ja pyydämme poistamaan merkinnän Keskuspuiston kohdalta”, yhdistys kirjoitti tuolloin lausunnossaan.


Nyt tämä uhkakuva uhkaa toteutua. Tähän saakka kysymys on ollut Keskuspuiston nakertamisesta. Nakertaminen on muuttumassa Keskuspuiston silpomiseksi.

Mielipide maaliikennekeskuksen alueen asemakaavan muutoksesta    

Yhdistys ilmoitti 15.4.2014 mielipiteenään alueen suunnittelun lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, että sillä ei tässä vaiheessa ole huomautettavaa. Metsälän maaliikennekeskuksen alue vapautuu muuhun käyttöön vuoden 2015 aikana

Bussitunnelin esittely yleisölle     

Paloheinän bussitunnelia esiteltiin yleisölle 28.9. Yhdistystä edusti tilaisuudessa Martti Manu. Yhdistys kannattaa joukkoliikenteen kehittämistä. Siksi se ei sitä aikoinaan vastustanut.

Viestintä    

Oulunkyläläinen-lehti julkaisi 12.4.2014 nelipalstaisen kirjoituksen yhdistyksen toiminnasta otsikolla ”Keskuspuisto täyttää 100 vuotta – Keskuspuisto kaipaa puolustamista.

Yhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa www.keskuspuisto.info.

Metsän Joulu - tapahtuma

Perinteinen Metsän joulu- tapahtumaa Keskuspuistossa Lääkärinkadun kulmassa peruuntui sairaustapauksen vuoksi.

Mauri Helovirta                 Eero Hyvärinen         Martti Manu puheenjohtaja                 varapuheenjohtaja    sihteeri ja taloudenhoitaja

 
Margareta Lagerström     Martti Linnoaro            Kim Palmroos