Helsingin Keskuspuiston puolesta ry

– Vihreän kaupunkikulttuurin puolustaja –

HELSINGIN  KESKUSPUISTON  PUOLESTA  RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2013

Hallitus        

Yhdistyksen kokouksessa 27.3.2013 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Mauri Helovirta sekä muiksi jäseniksi Eero Hyvärinen, Juha Jakonen, Margareta Lagerström, Martti Linnoaro, Martti Manu, Kim Palmroos, Raimo Puronen ja  Harri Surola.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 27.3. varapuheenjohtajaksi Harri Surolan sekä  yhdistettyyn sihteeriksi ja taloudenhoitajan tehtävään Martti Manun. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Sääntöjen muutos

Yhdistyksen kokouksessa 18.4.2012 hyväksyttiin sääntöjen muutos. Muutos merkittiin yhdistysrekisteriin 8.8.2013.

Talous          

Tilikauden alijäämä oli 21,72  euroa. Oma pääoma oli tilikauden lopussa 609,48 euroa.

Keskuspuiston keskiosan asemakaava

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavan 3.12.2013. Yhdistys jätti 27.5.2013 muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle vaatien, että ehdotettu lumen vastaanottopaikkaa Maunulanpuistossa poistetaan. Paikan sijainti muutettiin aivan Hämeenlinnanväylän ja Metsäläntien kulmaukseen ja samalla sen kokoa pienennettiin. Yhdistys piti varoittavana esimerkkinä Maununnevalla olevaa lumen vastaanottopaikkaa. Muistutusta tehostettiin liittämällä mukaan toukokuun lopussa 2013 otettuja valokuvia kyseisestä paikasta.                     

Keskuspuisto on nyt kokonaan asemakaavoitettu.

Yleiskaavavisio 2050

Yleiskaavavision havainnekartassa näkyy, että Maunulanpuistoon, maaliikennekeskusta vastapäätä on hahmoteltu rakennuksia. Yhdistys tulee ensi keväänä esittämään vetoomuksen yhdessä Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen ja mahdollisesti asiasta kiinnostuneiden asukasyhdistysten kanssa, että merkinnät jätetään huomioon ottamatta. Kummallista asiassa on, että juuri hyväksytyssä Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa tämä Keskuspuiston alue säilyy puistona.  

Todettakoon tässä yhteydessä, että yhdistys esitti huolensa jo edellisen yleiskaava 2002:n valmistelun yhteydessä. Lausunnossaan 29.4.2002 yhdistys viittasi suunnittelualueisiin. 

” Eräs näistä on suunnittelualueista on Pasila. Karttamerkinnän mukaan suunnittelualue käsittää lännessä ja pohjoisessa osan Keskuspuiston osayleiskaava-aluetta. Pidämme tätä merkittävänä uhkana Keskuspuistolle ja pyydämme poistamaan merkinnän Keskuspuiston kohdalta”, yhdistys kirjoitti tuolloin lausunnossaan.

Sidosryhmätoiminta

Yhdistys tarjosi joulukuussa maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäelle läksiäislounaan. Hän on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle. Viimeksi hän vastasi Keskuspuiston keskiosan asemakaavoituksesta.

Viestintä     

Yhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa www.keskuspuisto.info.

Metsän Joulu - tapahtuma

Vuosi päättyi perinteiseen Metsän joulu- tapahtumaan Keskuspuistossa Lääkärinkadun kulmassa.

 

HALLITUS